DASH BOARD, MONITORING EN RAPPORTERING

Het omzetten van onze bedrijfseconomische scan naar een visueel aantrekkelijk ‘Dash Board’ geeft veel overzicht. Het Dash Board bevat de belangrijkste managementsturingsinformatie. Deze zogenaamde KPI’s (Key Perfomance Inicators) kunnen zo beter worden gemonitord en kunnen wij vertalen in heldere management rapportages.

Periodieke herhaling van scan is gewenst om de behaalde resultaten te meten maar bovenal om te toetsen of de eerder gekozen KPI’s niet aan verandering onderhevig zijn en er inmiddels beter op andere KPI’s gestuurd kan worden om de doelen te bereiken.